Phát hành trò chơi mới Lôtô 5G, bổ sung thêm cơ cấu giải thưởng cho xổ số Lôtô 2 số, 3 số và tăng quy mô phát hành xổ số Lôtô 5 số trên hệ thống xổ số điện toán. Theo tin tức các chuyên gia du doan XSVL thu thập được từ ngày 11/5/2017, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô tổ chức phát hành trò chơi mới và thay đổi cơ cấu giải thưởng xổ số lô tô 2 số, 3 số như sau:

Xổ số lô tô 2 số:
+ Mệnh giá vé: 5.000đ, 10.000đ và 20.000đ.

+ Cơ cấu giải thưởng: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt, đồng thời so với 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày:

Vé trùng hai số cuối của giải Đặc biệt- giá trị giải thưởng gấp 70 lần giá trị vé mua.
Vé trùng hai số cuối của giải Nhất- giá trị giải thưởng bằng giá trị vé mua.
Vé trùng hai giải thưởng, được lĩnh đủ cả hai giải.
Xổ số Lô tô 3 số:
+ Mệnh giá vé: 5.000đ, 10.000đ và 20.000đ.

+ Cơ cấu giải thưởng: Người chơi du doan XSTV chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt, đồng thời so với 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày:

Vé trùng 3 số cuối của giải Đặc biệt- giá trị giải thưởng gấp 420 lần giá trị vé mua.
Vé trùng 3 số cuối của giải Nhất- giá trị giải thưởng gấp 20 lần giá trị vé mua.
Giải khuyến khích dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt- giá trị giải thưởng gấp 5 lần giá trị vé mua
Vé trùng cả 3 số cuối của giải Đặc biệt và giải Nhất được lĩnh đủ cả hai giải.
Vé trùng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải đặc biệt được lĩnh đủ cả hai giải.
Xổ số lô tô 5G:
+ Mệnh giá vé: 20/000đ và 50.000đ.

+ Cơ cấu giải thưởng: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99. Vé được so kết quả với 4 lần quay của giải bảy và 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày: Vé trùng với kết quả của bất kỳ lần quay nào của giải Bảy hoặc trùng với 2 số cuối của giải Đặc biệt- giá trị giải thưởng gấp 14 lần giá trị vé mua. Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ các giải.

"Chú ý: Thông tin được cung cấp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Hy vọng rằng thông qua đây bạn sẽ tổng hợp được những tin tức mới nhất"